Contact

Overgangsrecht hypotheek 2013

Per 1 januari 2013 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Voor hypotheken die voor het eerst gesloten of voor bestaande hypotheken die verhoogd worden, is de rente alleen aftrekbaar indien de lening lineair of op basis van annuïteit wordt afgelost. Voor hypotheken die op 31 december 2012 reeds bestonden, is er een overgangsrecht. De aftrek blijft in die bestaande situaties ongewijzigd. Maar wat nu als de hypotheek wordt overgesloten of indien er een andere eigen woning wordt gekocht?

Overgangsrecht hypotheek - In welke situaties?

In dit artikel lees je in welke situaties het oude regime- nog van toepassing kan blijven Samengevat is de regel:  Een schuld/ lening deel wordt geheel en/of gedeeltelijk afgelost en vervolgens voor ten minste hetzelfde bedrag weer een schuld wordt aangegaan, uiterlijk in het kalenderjaar na de datum van aflossing. Indien er geen sprake is van wijziging, wijzigt er niets aan de situatie zoals deze was op 31 december 2012.

Niets wijzigen

Zolang er niets aan de hypotheek wordt gewijzigd c.q. wordt verhoogd, is er maximaal hypotheekrenteaftrek tot en met 2043 voor bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek. Daarna is dat echt afgelopen. Stel dat er een woning is gekocht op 1 april 2013, maar de koopakte is reeds getekend op 1 november 2012, dan is er maximaal 30 jaar aftrek- tot 2043 dus. Indien de eerste hypotheek bijvoorbeeld op 15 november 2003 is genomen, dan is er maximaal aftrek tot 15 november 2033.

Oversluiten

Indien een hypotheek wordt overgesloten naar een andere geldverstrekker, zonder dat er sprake is van verkoop van een bestaande en aankoop van een nieuwe woning, blijft het oude regime van toepassing voor maximaal het gelijke bedrag. Stel dat een aflossingsvrije hypotheek (bestaand op 31 december 2012) van 150.000 euro wordt overgesloten naar een andere bank. Tevens wordt er nog 50.000 euro wordt geleend voor verbouw. In de nieuwe situatie kan gekozen worden om de aflossingsvrije hypotheek mee te nemen zonder verlies van hypotheekrenteaftrek. Over de 50.000 euro is enkel renteaftrek indien de lening op basis van annuïteit of lineair wordt afgelost.

Verhuizen

Indien de bestaande woning wordt verkocht, dan blijft het oude regime van toepassing indien uiterlijk op 31 december van het jaar na aflossing een nieuwe woning is gekocht. Stel dat op 6 augustus 2013 de bestaande woning wordt verkocht met een aflossingsvrije hypotheek van 200.000 euro. De schuld bestond reeds op 31 december 2012 ook reeds. Er wordt op 15 december 2014 een nieuwe woning gekocht voor 300.000 euro. Het is dan mogelijk om de aflossingsvrije schuld van 200.000 aflossingsvrij mee te nemen, met recht van hypotheekrenteaftrek. De rente over de schuld van 100.000 euro is enkel in aftrek te nemen, indien de lening op basis van annuïteit of lineair wordt afgelost.

De regels zijn of worden in de wet vastgelegd. Echter kan het wel zo zijn, dan geldverstrekkers beperkingen stellen aan het maximum van de aflossingsvrije hypotheek. Hierdoor kan de renteaftrek over een stuk van het oude regime verloren gaan. Denk aan een situatie, dat de geldverstrekker maximaal 50 procent van de woning aflossingsvrij wil financieren.

5 reacties op "Overgangsrecht hypotheek 2013"
 
Reacties
 • carita rijkens 10 januari 2014
  Indien klant op 31-12-2012 een eigen woningschuld had van 200.000,- bestaande uit 100.000,- aflosvrij en 100.000 bankspaar. De woning wordt op 1 januari 2014 verkocht. meneer koopt op 1 juni 2014 een nieuwe woning Eur 400.000,- . Mag er dan Eur 200.000,- aflossingsvrij verstrekt worden? of is dit maximaal Eur 100.000,- omdat client ook een aflossingsvrije lening van Eur 100.000,- had.
 • vekemans 13 januari 2015
  Beste Carita,

  Dat mag maar dan vervalt de bankspaarhypotheek. Het is of aflossingsvrij of banksparen meenemen.

  Vr groeten,
 • Hans 09 september 2015
  Hoe zit het met het aflossingsvrije deel meenemen wanneer.
  Op 1-11-2006 de hypotheek is afgesloten.
  Op1-10-2015 het huis wordt verkocht. Je op 1-1-2016 hypotheek loopt af eruit moet. Je gaat huren en je op 31-12-2017 een nieuw huis koopt.

  Kan dit ? Of zijn dit te veel kalenderjaren?

  Gr. Hans
 • JJUMLE 08 oktober 2015
  Wij hebben een aflossingsvrij deel en een deel beleggingshypotheek, hierop mag 20% boetevrij afgelost worden per jaar. De hypotheek is afgesloten in 2008.

  Begrijp ik nou goed dat ik recht op aftrek verlies als ik 20% aflos?
 • John 09 februari 2016
  stand EWS 31-12.2012 € 200.000-- klant lost zelf ieder jaar extra af en gaat in 2016 verhuizen, stand EWS in 2016 € 100.000,-- welk bedrag kan en mag hij dan aflossingsvrij op basis overgangsrecht financieren? uitgaande aankoop woning met MW € 400000
Geef een reactie

Lees de huisregels

 • Plaatsen