Contact

Fiscale voordelen van de lijfrente aftrek

Voor veel mensen is een deel van de lijfrente premie en soms zelfs de hele premie voor de lijfrente of een deel van de lijfrente aftrekbaar van de Belasting.Een lijfrentepolis is een spaarproduct in de vorm van een soort levensverzekering. U bouwt met een lijfrente kapitaal op voor later. De meeste mensen die een lijfrente polis afsluiten doen dit om te sparen voor hun pensioen. Een andere veel voorkomende reden is om het inkomen van de nabestaanden veilig te stellen bij een overlijden. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de direct ingaande lijfrente en de uitgestelde lijfrente. Dit heeft te maken met het moment waarop met uitkering van de premie begonnen wordt. Lees hier meer informatie over de lijfrente.

Aftrekbaar
Of u premie mag aftrekken voor uw lijfrente en hoeveel, hangt af van een aantal factoren. Sinds 2009 valt de lijfrente onder box 1 of box 3 van de belasting. Dus niet langer deels in box 1 en deels in box3.

U kunt er zelf voor kiezen in welke box u uw lijfrenteovereenkomst wilt laten vallen. Het kan echter zeer nadelig zijn om de lijfrente in box 1 te laten vallen. De lijfrente uitkeringen worden dan belast als periodieke uitkeringen, zelfs als de premies voor de lijfrente niet aftrekbaar zijn of slechts gedeeltelijk voor fiscale aftrek in aanmerking komen. Tot een bepaald bedrag per premiejaar zijn niet-aftrekbare premies lijfrente wel aftrekbaar. Wanneer de premies te ver uitstijgen boven deze aftrekruimte kan een overeenkomst in box 1 nadelig zijn.

De overeenkomst voor uw lijfrente in box 1 hangt af van of de lijfrente is afgesloten ter compensatie van een pensioentekort (als u met uw pensioen minder dan 70 procent van uw gemiddeld verdiende salaris verdient), of voor meerderjarige invalide kinderen en kleinkinderen of voor periodieke uitkeringen bij ziekte, invaliditeit en ongeval. Alleen als er sprake is van een pensioengat, is de lijfrente aftrek beperkt tot de zogenoemde aftrekruimte.

Aftrekruimte
De aftrekruimte bestaat uit de jaarruimte, de reserveringsruimte en bedragen van omzetting van fiscale oudedagreserves en stakingswinst in lijfrente. Voor het berekenen van uw jaarruimte kunt terecht op de website van de Belastingdienst. De jaarruimte kan ieder jaar anders zijn en moet u daarom ieder jaar opnieuw berekenen.
Wanneer u geen gebruik gemaakt heeft van de jaarruimte voor de fiscale lijfrente aftrek, kan dit later nog worden ingehaald met gebruik van de reserveringsruimte. Deze is echter wel aan maxima gebonden die ook weer per jaar verschillen.

23 reacties op "Fiscale voordelen van de lijfrente aftrek"
 
Reacties
 • Bé Jonkman 13 januari 2013
  Banksparen. Per maand betaal ik een vast bedrag voor een toekomstige uitkering ( aanv. pensioen). De mnd. betaalde premie ( inleg) wordt beschouwd als lijfrentepremie en is aftrekbaar voor de belasting ( voor zover de jaarruimte/reserveringsruimte dit toelaat). Mijn vraag: Over het bankspaartegoed wordt jaarlijks de rente op de bankspaarrekening bijgeboekt. In hoeverre is deze rente ook aftrekbaar als lijfrentepremie? Ervan uitgaande dat de uitkering te zijner tijd belast wordt en derhalve ook de jaarlijks ontvangen rente. Alvast bedankt voor de reactie Bé Jonkman
 • Redactie Geld.nl 14 januari 2013
  De rente die jaarlijks wordt bijgeboekt op de bankspaarrekening is niet aftrekbaar in box 1. Echter, omdat het tegoed op een lijfrenteproduct ook is vrijgesteld van belastingheffing in box 3, betaalt u over de rente geen vermogenrendementsheffing.
 • Koos van 11 februari 2013
  Ik ben mijn aangifte IB aan het invullen. Ik heb ik 2012 een Lijfrenterekening geopend, als aanvulling op mijn pensioen. Tot dat jaar heb ik alleen elk jaar een klein bedrag via spaarloon op een lijfrenteverzekering gestort, € 788 per jaar. Ik heb dus veel reserveringsruimte. Volgens verschillende informatiebronnen is er een maximum aan de aftrek van lijfrentepremie voor 2012, 17 % van de premiegrondslag in 2012. Ik gebruik het aangifteprogramma van de belastingdienst. Als ik mijn ingelegde premie invul en "verdeel" over de jaren vanaf 2005, krijg ik een hoger aftrekbaar bedrag dan die 17%. Ik ben 62, dus ik heb recht op max. € 13.802. Daar kom ik niet aan, maar wel hoger dan die 17%. Maakt het aangifteprogramma een fout of moet ik de drempel van 17 % van de premiegrondslag met de hand uitrekenen en invullen?
 • Redactie Geld.nl 12 februari 2013
  Als je de rekentool van de Belastingdienst gebruikt, kunt je er vanuit gaan, dat mits je de juiste gegevens invult, deze tool de juiste uitkomst oplevert. Het percentage van pensioengrondslag dat wordt gebruikt bij de berekening is niet voor elk jaar hetzelfde. Het kan dus zo zijn dat dit in eerdere jaren waarvoor je de berekening doet voor de reserveringsruimte dit percentage hoger was.
 • Tanjo 17 februari 2013
  Ik heb per 1-1-1999 een lijfrenteverzekering afgesloten waarvoor ik maandelijks premie betaal. Het gaat om een gerichte oudedagslijfrente. Tot en met 2006 kon ik bij de belastingsaangifte de ingelegde premie aftrekken omdat daartoe ruimte was in de jaarruimte/reserveringsruimte. Vanaf 2007 geeft het rekenprogramma van de Belastingdienst aan dat ik geen jaarruimte heb. Aftrek van de premies is dus niet meer mogelijk. Moet ik nog anderszins actie nemen (saldomethode/Belastingdienst) c.q. zijn er andere manieren om te sparen voor later, met belastingvoordeel op dit moment?
 • Redactie Geld.nl 18 februari 2013
  Op het moment dat je geen jaarruimte meer hebt is belastingvrij sparen voor je pensioen helaas niet meer mogelijk. Je kunt wel nadenken over indirecte mogelijkheden om na de pensionering meer geld over te houden. Bijvoorbeeld door extra aflossen op een eventuele hypotheek, zodat het huis zeker is afbetaald bij pensionering. Ook kun je overwegen te investeren in groene of maatschappelijke beleggingen om zo een belastingvoordeel te behalen op het spaargeld.
 • Micky 28 februari 2013
  Voor inleg boven de jaaruimte kan voor een bedrag van € 2.269,- per kalenderjaar een saldoverklaring aangevraagd worden bij de belastingdienst. Behoort dit bedrag buiten de jaarruimte dan tot box 3 of is dit ook 'vrijgesteld' net als het bedrag dat bínnen de jaarruimte valt? Het gaat hierbij om de jaren 2010 en later.
 • Redactie Geld.nl 28 februari 2013
  De saldoverklaring van de Belastingdienst is bedoeld voor tijdens de lijfrente uitkering. Je kunt deze aanvragen als je tijdens de opbouw niet alle ingelegde premies hebt opgegeven bij de Belastingdienst en dus niet hebt kunnen profiteren van het Belastingvoordeel. In dat geval hoeveel je over een deel van de uitkering geen inkomstenbelasting te betalen.
 • Micky 28 februari 2013
  Iets concreter: vorig jaar is er € 3.000,-. op een lijfrenterekening gestort (maandelijks 250 euro) terwijl de jaarruimte 'slechts' € 1.950 is. Er is geen reserveringsruimte. Welke gevolgen heeft dit en wat kan ik het beste doen? Ik begrijp dat er over 2012 € 1.950,- afgetrokken kan worden in de belastingaangifte én dan de 'extra' € 1.050,- in de toekomst belast uitgekeerd worden. Maar moet ik de € 1.050,- nu opgeven in box 3? Kan nu een saldoverklaring aanvragen ervoor zorgen dat die € 1.050,- in de toekomst tijdens de uitkering niet belast worden?
 • Michiel 05 maart 2013
  Zowel in 2009 en 2010 heb ik via het spaarloon €613,- aan lijfrentepremies betaald. Maar heb ik verzuimd deze van de inkomstenbelasting af te trekken. Voor beide jaren heb ik volgens de berekening van de belastingdienst reserveringsruimte. Mag ik die €1.226 in 2012 alsnog aftrekken?
 • Redactie Geld.nl 05 maart 2013
  @Micky, je hoeft die 1.050 euro die 'teveel' is gestort niet op te geven in box 3. Het gevolg is wel dat je je jaarruimte in 2013 hierdoor waarschijnlijk kleiner wordt. De saldoverklaring is bedoeld voor stortingen die wel binnen de jaar/reserverings- ruimte vallen, maar niet zijn afgetrokken in het betreffende jaar.
 • Redactie Geld.nl 05 maart 2013
  @Michel, je kunt de ingelegde premies alleen aftrekken in de aangifte over het jaar waarin deze zijn ingelegd. Je mag deze dus niet meer aftrekken in 2012. Je kan eventueel wel opnieuw een aangifte over 2011 en 2010 in sturen. Daarin wordt het dan alsnog verrekend. Een andere optie is een saldoverklaring aanvragen bij de Belastingdienst zodra de lijfrente wordt uitgekeerd. Die berekend dan wel deel van de uitkering niet wordt belast ter compensatie van de niet afgetrokken inleg.
 • Marco 27 juni 2013
  Als ik een jaarruimte heb van 0, maar wel reserveringsruimte, mag ik deze reserveringsruimte niet gebruiken. De premiebetaling van de lijfrente gaat gewoon door. Hoe kan ik deze betaalde premies dan ooit verrekenen of mijn reserveringsruimte gebruiken? (ik ben 41 jaar)
 • Redactie Geld.nl 31 oktober 2013
  @Marco, Je kunt een saldoverklaring opvragen bij de fiscus, deze kan gebruikt worden bij de uitkering. De niet afgetrokken premies zullen onbelast tot uitkering komen. En wellicht is het verstandig om te stoppen met de lijfrente. Waarom geld geblokkeerd wegzetten, als er nu geen fiscaal voordeel is muv 1,2% vermogensbelasting.
 • L. Jadoenath 05 november 2013
  Beste,
  Ik wil graag het laatste financiele nieuws van u ontvangen.
  Alvast bedankt.
  Lall
 • Redactie Geld.nl 05 november 2013
  @L. Jadoenath, u kunt zich desgewenst aanmelden voor onze nieuwsbrieven via http://www.geld.nl/algemeen/informatie/nieuwsbrief
 • Jan Bootsman 19 december 2013
  Vraag: Om de jaarruimte 2013 lijfrente premie te berekening moet ik dan de FOR storting en de Bankspaarrekening bij elkaar optellen om de het bedrag te bepalen wat in 2012 aan lijfrentepremie is afgetrokken.
 • Sandra 20 januari 2014
  mijn partner en ik hebben samen een levensverzekering met lijfrenteclausule. mijn partner is 1e verzekerde, ik 2e. ik heb nog jaarruimte, mijn partner niet. mag ik de lijfrentepremie op mijn aangifte opvoeren als aftrekpost.
 • I van Oudheusden 28 januari 2014
  Een lijfrente,die voor 1990 is deze belast nu.hij word 2013 uitgekeerd,en hoeveel procent, ga ik daar over betalen
 • Mark 15 maart 2014
  Ik zit in dezelfde situatie als Micky: teveel lijfrentepremie betaald, dus ik kan niet alles aftrekken. Maar ik begrijp uw reactie op Micky niet goed.
  U schrijft je hoeft die 1.050 euro die ''teveel'' is gestort niet op te geven in box 3 en Het gevolg is wel dat je je jaarruimte in 2013 hierdoor waarschijnlijk kleiner wordt.
  Ik neem aan dat u met de tweede zin bedoelt dat er dan gedaan wordt alsof de 1050 euro in 2013 gestort zijn. Mag dit, want je mag slechts aftrekken wat je in het jaar zelf gestort hebt.
  En als je die 1050 euro pas in 2013 stort, dan moet je die over 2012 toch gewoon in box 3 opgeven?
 • Philip 15 mei 2016
  Ik heb een toekomstplan bij AEGON,vanaf 2000-2018
  Dit is een lijfrente sparen. Maar ik heb de meeste jaren geen belastingaftrek gevraagd.
  Is het nu zo dat over de jaren waar ik niets heb teruggevraagd,dat dit bedrag geen lijfrente is maar gewoon een spaartegoed.En wordt dit bedrag ineens uitgekeerd?En hoe kan ik dit dan het beste regelen?
 • Winston 02 augustus 2020
  Ik heb een lijfrente rekening en we doen gezamenlijk aangifte voor de IB. Mijn echtgenote heeft in al die jaren geen pensioen opgebouwd. Ik heb geen jaarruimte en reserveringsruimte meer. Kan ik haar jaarruimte/reserveringsruimte voor een aftrek gebruiken? Of moet ik voor haar een aparte lijfrente openen?
  Het staat nergens op de website belastingdienst.
 • Mark 02 augustus 2020
  Ik heb na 1 januari 2019/voor 1 juli 2019 lijfrente betaald, zodat ik deze nog kon aftrekken in 2018. Maar mag dat bedrag in mindering worden gebracht bij het BOX 3 vermogen over 2019? Zo ja hoe doe je dit bij de belastingaangifte?
Geef een reactie

Lees de huisregels

 • Plaatsen