Zoeken
Ik ben op zoek naar:
Ongeveer resultaten
Geen resultaten

Pensioen afkopen

Heb je in het verleden weleens van baan gewisseld, dan bestaat de kans dat je een of meer (kleine) pensioenpotjes hebt opgebouwd. Misschien heb je weleens een brief van een pensioenfonds in de bus gekregen met het verzoek het opgebouwde pensioen te mogen afkopen. 

Veel pensioenuitvoerders hebben hiertoe besloten als gevolg van de invoering van de nieuwe Pensioenwet in 2007. Volgens die wet zijn pensioenfondsen verplicht elk jaar in begrijpelijke taal aan te geven hoeveel pensioenrechten je hebt opgebouwd en wat de uitkering zal zijn bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor is een enorme administratieve last ontstaan. Bovendien bevat de wet versoepelde regels om aanspraken op kleine pensioenen af te kopen.

Afkopen pensioen, wat is dat en hoe werkt het?

Pensioen afkopen betekent dat de opgebouwde pensioenaanspraken in één keer aan jou als begunstigde worden uitbetaald. Omdat het opbouwen van pensioen natuurlijk bedoeld is voor een oudedagsvoorziening, is het afkopen ervan aan regels gebonden. Een pensioenuitvoerder mag het pensioen alleen afkopen als:

 • De pensioenuitkering op de ingangsdatum niet meer dan 438,44 euro per jaar bedraagt (bedrag 2012).
 • Het moet gaan om premievrije pensioenen. Ofwel pensioenen waarvan de deelneming beëindigd is. Dat is bijvoorbeeld het geval als je van baan veranderd bent en het pensioen niet hebt meegenomen.
 • De pensioenrechten vertegenwoordigen bij scheiding een waarde van minder dan 438,44 euro (bedrag 2012).

Er zijn twee gevallen waarin je afkoop van je kleine pensioen sowieso moet accepteren. Dat geldt voor: 

 • Pensioenen die precies twee jaar premievrij zijn en vanaf dat moment binnen zes maanden door de pensioenuitvoerder worden afgekocht.
 • Pensioenen die uit een ver verleden stammen en op de pensioendatum zelf worden afgekocht. Uitbetaling moet eveneens binnen zes maanden gebeuren.

Hoe kom ik erachter hoeveel pensioen ik heb opgebouwd?

Bij het wel of niet afkopen van pensioen is dus van belang hoeveel pensioen er eigenlijk is opgebouwd. Of er in jouw geval pensioen is opgebouwd en hoeveel, kun je zien in het uniform pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht ontvang je elk jaar van de partij waar je pensioen hebt opgebouwd. Ook op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je een totaaloverzicht van het opgebouwde pensioen en je AOW-aanspraken. 

Is pensioen afkopen verstandig?

De afkoop van pensioen kan gunstig zijn, maar is dat niet in alle gevallen. Voor mensen met een inkomen van 50.000 euro of meer die al een goede pensioenvoorziening hebben geldt dat het afkopen van een klein pensioen over het algemeen gunstig is. Vaak zijn deze mensen de opgebouwde rechten van een oud (vakantie)baantje al lang vergeten en valt er opeens een brief met een meevallertje in de bus. Deze mensen zullen de pensioen afkoop dan ook bijna altijd accepteren.

Minder gunstig is pensioen afkopen voor mensen met een laag inkomen, die bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vooral aangewezen zijn op hun AOW-uitkering. Zij lopen dan een maandelijks extraatje mis dat ze eigenlijk goed kunnen gebruiken.

5 reacties op "Pensioen afkopen"
 
Reacties
 • T.Hulzebos 19 juni 2012
  M.H, Datum,19.06.2012. Zou u zo vriendelijk willen zijn mijn berekening welke betrekking heeft op mijn pensioen te willen bevestigen,of te ontkennen. Het volgende is op mij van toepassing,vanaf mijn 25ste jaar heb ik (aantoonbaar) 7,5 jaar pensioenpremie betaald. Mijn laatste bruto salaris was toen Fl.1894,00 per maand. Mijn berekening inzake de uitkering per jaar per 1 februari 2012 (65 jr) bedraagt (1894,00 x 12 ) x70% x7,5/40 = Fl. 2983,05 per jaar. Zou u,svp die met dit gegeven geen moeite zal hebben deze berekening willen natrekken c.q.corrigeren. Uitkijkend naar uw antwoord, tekent, met vriendelijke groet, Trijntje Hulzebos.
 • Redactie Geld.nl 11 september 2012
  Geachte mevrouw Hulzebos, De berekening lijkt logisch, maar helaas is de uitkomst niet vast te stellen. Dat heeft te maken kosten, rendementen, beleggingen, etc. Wij adviseren u om te kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl met behulp van uw DigiD-code (www.digid.nl). Ook is het raadzaam om de pensioenbeheerder te bellen om te kijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot dit pensioen. Met vriendelijke groet, Het Geld.nl serviceteam
 • hans 17 oktober 2012
  Ik heb een vraag over de volgende casus: Vrouw heeft AOW en een jongere partner. Ze ontvangt een toeslag op haar AOW. De man ontvangt een relatief klein bedrag voor de afkoop van een pensioen in december 2010. Gaat om ongeveer 1000 euro. De Sociale verzekeringsbank kort vervolgens de gehele toeslag over de maand december 2010 en ze moet terugbetalen. Volgens mij moet het pensioen te worden toegerekend aan de periode na het 65e levensjaar van de partner en mag het niet worden gekort. Er ligt een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in een WWB zaak die dit ook bevestigt. De SVB houdt vol gelijk te hebben. Wat is uw zienswijze?
 • balint 26 december 2012
  Geachte heer, ik adviseer u een briefje te schrijven naar de SVB. Succes! met vriendelijke groet, Balint.
 • M Spijkerman 04 september 2015
  Goedemiddag,

  Was wel benieuwd of er een berekening is waarmee ik zelf mijn afkoopwaarde kan bereken van een pensioen welke ik maar een jaar heb gehad.
  Het gaat hierbij om een maandelijkse uitkering van 268 euro bruto /mnd.
  Heb hem bij NN laten bereken , en wou graag checken of deze berekening een beetje acceptabel is.

  Gr Marcel.
Geef een reactie

Lees de huisregels

 • Plaatsen
Hulp nodig? Bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 service@geld.nl
Heb je schade? Wij staan voor je klaar schade@geld.nl