Contact

Assurantiebelasting stijgt

Wat veel mensen niet weten, is dat over veel schadeverzekeringen assurantiebelasting wordt geheven. Deze belasting bedraagt 7,5 procent over de totale premie en leverde de schatkist in 2009 dik 880 miljoen euro op. Zoals het er nu naar uit ziet, zal per 1 januari 2011 de belasting worden verhoogd met 2 volle procenten naar 9,5 procent. Dit levert de schatkist ongeveer 250 miljoen euro extra op. Een fikse en slinkse verhoging welke iedere huishouding en bedrijfsvoering zal raken. Assurantiebelasting wordt geheven over de premies van particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. Denkt u hierbij aan de autoverzekering, woonhuis- of inboedelverzekering. De premies zijn meestal vrij laag. Uitgesloten van heffing zijn onder andere de premies voor levens-, ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De verzekeraar draagt de belasting voor u af aan de overheid.

Tot 1 maart 2008 bedroeg de assurantiebelasting 7 procent. Een verhoging van 0,5 procent was volgens de overheid nodig om de tekorten van misgelopen belasting in box 3 aan te vullen door de invoering van het populaire hypothecaire banksparen(!).

Het leek er bij Pinsjesdag niet op, maar in het nieuwe regeerakkoord lijken VVD en CDA echter toch voornemens om de assurantiebelasting te verhogen. De heffing zal met 2 procent stijgen naar 9,5 procent. Voor de rekenaars onder ons: een stijging van 26,66%. Dit heeft direct tot gevolg dat de premie voor bijvoorbeeld een autoverzekering per 1 januari zomaar 2 procent stijgt, zonder dat het risico voor uzelf of de verzekeraar wijzigt.

Vreemd is de voorgenomen stijging, omdat de overheid de lastendruk van bedrijven wil doen afnemen en huishoudens koopkracht wil doen behouden. Deze zullen echter in 2011 bedragen van respectievelijk 60 en 190 miljoen euro extra bijdragen aan de schatkist.

Ook in het licht van de huidige discussies rond verzekeringen is een premiestijging door belastingverhoging vreemd te noemen. Dan is het maar de vraag of verzekeringsmaatschappijen hun bedrijfsvoering op tijd en betaalbaar kunnen omzetten.

In de overige lidstaten van de Europese Unie wordt overigens ook tegen tarieven tot wel 22 procent belasting geheven over premies van verzekeringen. Het Verenigd Koninkrijk heeft recentelijk een verhoging doorgevoerd van 5 naar 6 procent. Relatief weinig, vergeleken met de voorgenomen stijging in Nederland.

De verhoging is nog geen feit, maar gezien de doorgaans lage premies van schadeverzekeringen, is de kans groot dat de verhoging plaats zal vinden. Massa is kassa, dat weten ze bij VVD en CDA ook wel.

Nog geen reacties op "Assurantiebelasting stijgt"
 
Geef een reactie

Lees de huisregels

  • Plaatsen