Contact

Hoe staat het met de kennis over zorgverzekeringen?

Geld.nl heeft onlangs een Kennistest Zorg gehouden onder haar bezoekers en de fans van haar Facebookpagina. Hieruit blijkt dat de kennis over zorgverzekeringen gemiddeld is. Van de 10 vragen, beantwoorden de respondent gemiddeld 5 vragen goed. Enkele opvallende misvattingen over de zorgverzekering zijn dat spoedeisende hulp vrijgesteld zou zijn van het eigen risico en dat je bij een naturaverzekering zelf mag kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Ook schat het overgrote deel van de respondenten de vergoeding voor fysiotherapie in de basisverzekering te ruim.

Vrijstellingen eigen risico

Niet alle zorgkosten vallen onder het eigen risico, sommige zaken heeft de overheid vrijgesteld van het eigen risico. Dit zijn:

  • Zorg voor kinderen onder de 18 jaar
  • Tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering voor verzekerden onder de 18 jaar
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Alle handelingen die de huisarts zelf uitvoert en consulten
  • Bruikleenartikelen
  • Gratis bevolkingsonderzoeken
  • De griepprik voor risicogroepen
  • Zorg die vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt

Wij hebben aan onze respondenten gevraagd welke zorg zij dachten dat vrijgesteld was van het eigen risico. Hierbij waren 4 antwoordmogelijkheden: tandarts, huisarts, spoedeisende hulp, medische hulpmiddelen. Een meerderheid van 62 procent koos voor het goede antwoord: de huisarts (zie afbeelding 1). Opvallend is dat bijna 21 procent kiest voor spoedeisende hulp, wat dus niet is vrijgesteld. Voorts kiest 11 procent voor de tandarts en bijna 6 procent gaf medische hulpmiddelen als antwoord.

Grafiek vrijstellingen eigen risico

Afb 1. Welke zorg is vrijgesteld van het eigen risico? –Procent van de respondenten dat kiest voor de verschillende antwoorden.

Naturaverzekering en vrije zorgkeuze

Zorgverzekeringen zijn grofweg in te delen in drie soorten: naturaverzekeringen, restitutieverzekeringen en combinatieverzekeringen. Een naturaverzekering wil zeggen dat je zorg in natura ontvangt van de zorgverzekeraar. Zij betalen de zorgkosten direct aan de zorgaanbieder. Je krijgt dus zelf geen geld uitgekeerd van je zorgverzekeraar. Bij een resititutieverzekering krijg je wel geld van je zorgverzekeraar, je moet namelijk eerst de zorgkosten zelf betalen aan je zorgaanbieder en kunt de factuur daarna declareren bij je verzekeraar. 

Bij gecombineerde verzekeringen geldt dat bij aangesloten verzekeraars je een naturavergoeding krijgt en bij niet-aangesloten aanbieders de zorgkosten dus eerst zelf moet betalen.

Omdat bij een naturaverzekering de zorgkosten direct aan de aanbieder worden vergoed, kun je alleen gebruik maken van aangesloten zorgaanbieders. Je mag dus niet zelf kiezen naar elke dokter je gaat. Uit de Kennistest Zorg 2013 van Geld.nl, blijkt echter dat ruim 58 procent denkt wel zelf te mogen kiezen naar welke dokter je gaat als je kiest voor een naturaverzekering. Maar dat is dus niet het geval (zie afbeelding 2). 

Afb 2. Bij een naturaverzekering mag ik zelf kiezen naar welke dokter ik ga –Procent van de respondenten dat kiest voor de verschillende antwoorden.

 


Fysiotherapie in de basisverzekering

Een opvallende uitslag in de Kennistest Zorg was ook te zien bij de vraag naar hoeveel fysiotherapiebehandelingen iemand die ouder is dan 18 jaar volgens de basisverzekering zelf moet betalen. Het goede antwoord is dat je de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen. Dit is in 2012 ingevoerd. Slechts 18 procent van de ondervraagden weet dit (zie afbeelding 3). Ruim 48 procent dacht dat een volwassenen slechts 9 behandelingen zelf hoeft te betalen en nog eens bijna 30 procent denkt dat er 12 behandelingen zelf betaald moeten worden. Tot slot denkt ruim 3 procent dat de basisverzekering pas uit gaat keren na 36 fysiotherapiebehandelingen.

 

Afb 3. Hoeveel fysiotherapiebehandelingen moet iemand boven de 18 jaar vanuit de basisverzekering zelf betaling in 2013?–Procent van de respondenten dat kiest voor de verschillende antwoorden.

Nog geen reacties op "Hoe staat het met de kennis over zorgverzekeringen?"
 
Geef een reactie

Lees de huisregels

  • Plaatsen