Klantenservice

Belastingaangifte 2022 doen – 11 tips

De tijd om belastingaangifte te doen is weer aangebroken. Niet het meest leuke klusje dat je kunt bedenken, maar toch is het belangrijk om er even goed voor te gaan zitten. Zo voorkom je dat je onnodig te veel belasting betaalt. Sterker nog, misschien krijg je zelfs wel geld terug. In dit artikel lees je hoe je belastingaangifte over 2022 doet en geven we je tips waar je op moet letten.

1. Vóór welke datum moet ik belastingaangifte 2022 doen?

De maanden maart en april zijn dé periode waarin je belastingaangifte doet over het afgelopen jaar. De belastingaangifte voor 2022 doe je dus in maart of april 2023. Je aangifte moet uiterlijk 1 mei 2023 bij de Belastingdienst binnen zijn. Het is echter verstandig om je belastingaangifte al vóór 1 april te doen. De Belastingdienst zorgt dan dat je vóór 1 juli al weet of je geld terugkrijgt of moet bijbetalen.

2. Wie moet belastingaangifte doen?

Of je belastingaangifte moet doen, merk je meestal vanzelf. Je krijgt hiervoor namelijk een uitnodiging van de Belastingdienst. Dit kan per post zijn of via MijnOverheid. Heb je eerder al een voorlopige belastingaanslag gehad voor 2021? Bijvoorbeeld omdat je je hypotheekrenteaftrek vooruit laat betalen? Dan moet je ook aangifte doen.

Je kunt op de website van de Belastingdienst ook zelf controleren of je belastingaangifte moet doen. Dit hoeft namelijk alleen als je 49 euro of meer moet bijbetalen of meer dan 16 euro terugkrijgt. Je kunt dus op de website van de Belastingdienst gewoon de aangifte invullen. Ligt het bedrag dat je moet betalen of terugkrijgen onder deze grenzen? Dan hoef je de aangifte vervolgens niet te onderteken en op te sturen. Je doet dus geen belastingaangifte.

3. Wat heb ik nodig om belastingaangifte te doen?

Je doet je belastingaangifte tegenwoordig volledig online. Hiervoor heb je een DigiD code. Zorg dus dat jij en je eventuele fiscale partner die bij de hand hebben. Daarnaast moet je je burgerservicenummer (BSN) invullen. Dit vind je op je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Vervolgens moet je alle documenten verzamelen waar de bedragen op staan die je moet invullen. De belangrijkste dingen die je moet opgeven bij de belastingaangifte gaan over je inkomen, vermogen, schulden, hypotheek en aftrekbare kosten die je hebt gemaakt. Je hebt dus de volgende documenten nodig voor jezelf en je eventuele fiscale partner:

 • De jaaropgave en loonstrookjes van je werkgever(s).
 • Jaaroverzichten van alle betaal- en spaarrekeningen die je hebt.
 • Jaaroverzichten van je beleggingen.
 • Jaaroverzichten van je leningen en schulden.
 • Jaaroverzicht van je hypotheek.
 • Als je een eigen woning hebt, de WOZ-waarde beslissing van de gemeente van 1 januari 2020.
 • Bonnetjes en facturen van eventuele kosten die je mag aftrekken, zoals studiekosten en zorgkosten.
 • Jaaroverzicht van je lijfrenteverzekering of bankspaarrekening.
 • Overzichten van eventuele dividenden of opbrengsten uit de verkoop van aandelen.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie, kan het zijn dat je nog extra documenten nodig hebt. Bijvoorbeeld als je een eigen onderneming hebt of inkomsten ontvangt uit de verhuur van woningen.


4. Box 1 – Belastingaangifte over je inkomsten

Als je belastingaangifte gaat doen, gaan de eerste vragen over je persoonlijke situatie. Daarna start het financiële deel met de vragen over je inkomen. Vaak zijn de gegevens die je ook op je jaaropgave(s) ziet al voor je ingevuld. Controleer alles goed en pas het waar nodig aan. Heb je inkomsten die nog niet staan ingevuld, dan moet je die natuurlijk ook opgeven.
Op de website van de Belastingdienst kun je precies zien hoeveel belasting je in 2022 moet betalen over je inkomsten in Box 1.

5. Aftrekposten in box 1

Na de gegevens over je inkomen, vraagt de Belastingdienst of je in 2022 kosten hebt gemaakt die je mag aftrekken. Denk hierbij aan:

 • Betaalde hypotheekrente. Meer hierover lees je in het artikel Hypotheekrenteaftrek.
 • Kosten die je hebt gemaakt voor de aankoop van je woning, het verkrijgen of oversluiten van je hypotheek. Deze kosten zijn eenmalig aftrekbaar in het belastingjaar waarin je ze maakt. Heb je dus in 2022 een hypotheek afgesloten of overgesloten? Dan is belastingaangifte doen extra belangrijk.
 • Sommige zorgkosten die niet vergoed worden door je zorgverzekering mag je ook aftrekken. Lees er meer over in het artikel Zorgkosten aftrekbaar.
 • Giften.
 • Betaalde partneralimentatie.
 • Betaalde studiekosten waarvoor je geen recht had op studiefinanciering.
 • Uitgaven voor een pensioenvoorziening die je zelf regelt, dus niet via je werkgever (lijfrente of bankspaarrekening)

Aftrekbare kosten worden vervolgens afgetrokken van het inkomen waarover je belasting moet betalen in box 1. Dit betekent dus dat je minder belasting hoeft te betalen. Omdat bij veel mensen die belasting al vooruit is betaald door de werkgever, betekenen aftrekposten vaak dat je een deel van de ingehouden belasting terugkrijgt.

6. Belastingaangifte doen in box 2

Je verwacht het waarschijnlijk al, maar na box 1 komt box 2 van de belastingaangifte aan bod. Hier hoef je alleen gegevens in te vullen als je inkomsten heb uit dividend of de verkoop van aandelen (ook wel aanmerkelijk belang genoemd).

7. Belastingaangifte over vermogen in box 3

De laatste box in je belastingaangifte is box 3. Hierin geef je je bezittingen (vermogen) en schulden op. Dit is eigenlijk een beetje raar, omdat de Hoge Raad in december vorig jaar al heeft bepaald dat het systeem dat nu geldt in box 3 in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen (EVRM). Je moet bij de belastingaangifte 2022 toch nog op dezelfde manier aangifte doen. De Belastingdienst hanteert dat jaar een oude en nieuwe rekenmethode. De methode die voor jou het meest gunstig uitpakt, wordt uiteindelijk gehanteerd voor jouw situatie.

8. Welk vermogen moet je opgeven in box 3 bij de belastingaangifte?

Om het vermogen te bepalen waarover je belasting moet betalen, kijkt de Belastingdienst naar de stand van je vermogen op 1 januari 2022. Je geeft dus op:

 • Het tegoed dat je op 1 januari 2022 had op je betaal- en spaarrekeningen. Deze zijn vaak al voor ingevuld. Maar controleer ze altijd goed.
 • De waarde van je aandelen en eventuele andere beleggingen op 1 januari 2022.
 • De waarde van vorderingen die je op andere mensen had op 1 januari 2022, bijvoorbeeld als je geld hebt uitgeleend aan je kinderen.
 • De waarde op 1 januari 2022 van eventuele tweede woningen, zoals een vakantiehuis en/of woningen die je verhuurt.
 • De waarde van contant geld dat je op 1 januari 2022 in huis had.
 • De waarde van eventuele cryptovaluta en andere bezittingen die je had op 1 januari 2022.

Is je totale vermogen in box 3 minder dan 50.000 euro (of 100.000 euro samen met je fiscale partner)? Dan hoef je geen belasting te betalen over je vermogen. Moet je wel vermogensbelasting betalen? Dan lees je op de website van de Belastingdienst hoe die in 2021 berekend wordt.

9. Vergeet je leningen niet in box 3!

Had je in 2022 leningen of schulden die niet bedoeld waren voor je eigen huis? Dan mag je die aftrekken van je vermogen in box 3. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van je studieschuld bij DUO of een persoonlijke lening voor een auto. Je mag van je leningen en schulden het bedrag aftrekken boven een bepaalde grens. Zo zorgen deze leningen ervoor dat je minder of misschien zelfs helemaal geen belasting hoeft te betalen over je vermogen. De moeite waard om op te letten dus.

10. Belastingaangifte controleren en opsturen

Als je helemaal klaar bent en alle gegevens hebt ingevuld, krijg je nog een keer een overzicht te zien van alle gegevens die je hebt opgegeven. Dit moet je goed controleren. Als er iets niet klopt of ontbreekt, kun je het nog aanpassen. Je ziet in dit document ook een voorlopige berekening van hoeveel je waarschijnlijk moet bijbetalen of terugkrijgt.
Klopt de aangifte? Sla dan een kopie op je computer. Dit kan via de knop downloaden die je in beeld ziet. Zo heb je zelf altijd een bewijs van je aangifte. Vervolgens ga je de aangifte ondertekenen en opsturen. Daarvoor log je nog een keer in met je DigiD. Sla de definitieve aangifte die je hebt opgestuurd op het laatste scherm voor de zekerheid ook altijd nog een keer op je eigen computer op.

11. Wanneer moet ik betalen of krijg ik mijn geld terug?

Heb je vóór 1 april 2023 belastingaangifte gedaan? Dan krijg je meestal uiterlijk 1 juli 2023 bericht over de definitieve aanslag. Hier staat ook in wanneer je het eventuele geld terugkrijgt of juist moet betalen. Doe je de aangifte later dan 1 april 2023? Dan ontvang je definitieve aanslag ook pas later, maar meestal is dat nog wel in de zomer van 2023.

Nog geen reacties op "Belastingaangifte 2022 doen – 11 tips"
 
Geef een reactie

Lees de huisregels

 • Plaatsen